Gruppchef till rättstillämpningssektionen, Flemingsberg

Sista ansökningsdag: Om 14 timmar

Arbetsort: Stockholm

Publicerat: 20 november

Kategorier: Chef & Ledning Juridik

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet som bildades den 1 januari 2015. Myndigheten har ca 30 000 medarbetare och består av sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.  

 

Rättsavdelningen har drygt 750 anställda. Avdelningen består av en enhet för rättslig styrning och stöd, en enhet för förvaltningsrätt och en enhet för informationsförvalting samt sju regionalt placerade rättsenheter och ett kansli direkt under avdelningschefen.

 

De regionalt placerade rättsenheterna är indelade i tre verksamhetsområden: rättstillämpning, förvaltningsrätt och informationsförvaltning.  Vid rättsenhet Stockholm finns en sektion för varje verksamhetsområde.

 

Rättstillämpningssektionen vid rättsenheten i Stockholm består av tre grupper, som är placerade i Sollentuna (Nord), Kungsholmen (City), respektive Västberga, Flemingsberg och Haninge (Syd).

 

Verksamhetsområdet rättstillämpning ansvarar bl.a. för juridisk rådgivning till respektive polisregion samt andra delar av den egna rättsenheten, att skriva rättsutredningar, göra sekretessprövningar och fatta myndighetsbeslut angående begäran om allmän handling som förvaras hos respektive polisregion och vid den egna rättsenheten, handlägga och besluta i skadestånds- och ersättningsärenden, ta fram underlag till myndighetens svar på remisser och yttranden till JO, JK, DI eller SIN, hantera överklaganden i förvaltningsrättsärenden samt ge stöd till respektive polisregion vid framtagande och revidering av regionala styrdokument.

 

 

Beskrivning av uppdraget som gruppchef

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för en av rättstillämpningsgrupperna vid rättsenheten i Stockholm, med placering i Flemingsberg. Gruppens medarbetare är placerade på flera platser i södra delarna av Stockholm, vilket delvis medför chefskap på distans.

 

 

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef inom rättstillämpningsverksamheten vid rättsenheten i Stockholm 

ska du

• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

• ingå i rättstillämpningssektionens ledningsgrupp

• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare i gruppen

• ansvara för och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

 

är du

• verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

• arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

• ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 

 

Kvalifikationer

har du

• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande i närtid

• jur kand examen

• flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete t.ex. från myndighet, domstol, Regeringskansliet eller motsvarande

• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 

det är meriterande om du har

• erfarenhet av polisens verksamhet i närtid

• erfarenhet av juridiskt arbete inom rättsväsendet

 

besitter du

• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

• förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

• förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Se hela kravprofilen Gruppchef till rättstillämpningssektionen här

 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 

 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Linda Siljedahl, tfn 076-780 05 80

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult: Charlotte Ryrberg, tfn 010-563 64 31

 

Fackliga företrädare

SACO, Fredrik Bergh, tfn 010-563 91 37

Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10

Fackförbundet ST, Johan Gertz, tfn 010-567 70 92

SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn 0732-490 422

 

 

Övrig information

Anställning

• Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen som gruppchef om fyra år med möjlighet till förlängning

• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

• Förtroendearbetstid

• Placering i Stockholm (Flemingsberg)

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30 november 2020. 

 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C43530/2020, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

Ansök nu 

 

 

Senaste jobben från Polismyndigheten

Alla jobb hos Polismyndigheten

Liknande jobb Gruppchef till rättstillämpningssektionen, Flemingsberg

;